Nylackat?

Utan vård kommer glansen och den fina ytan på lacken förrsvinna. Vård av lack Är därför en viktig del i underhållet av ett fordon också för att värdet skall bevaras. Lämna inte stenskott och andra lackskador.Under de tre första månaderna efter lackapplikationen skall lacken endast tvättas med rikliga mängder vatten. Aldrig med tvättmedel.

Använder man högtryckstvätt eller liknande skall en distans av 30 cm hållas mellan munstycke och fordon.

Fordon som tvättas i automat med roterande borstar skall innan alltid förtvättas med vatten (spruta/slang).

Nedansåendende mått kan vara till hjälp i bedömning av en lackfilms standard. Vatten som pärlar sig på lackytan visar att det finns ett skyddande skikt. Detta skyddande skikt kommer gradvis att försvinna eftersom lackytan utsätts för yttre påverkan som som

- Temperaturförändringar (värme/kyla)

- Fukt, vatten

- Djuravföring, kemikalier, insekter

- Syra och alkaliska tvättmedel

- Sand smuts och partiklar som har en slipande effekt vid blåst

När vatten ej längre pärlar sig på lackytan måste det skyddande skiktet Återskapas med vax.

Riktlinjer vid nylackerat objekt:

- Tvätta med vatten utan tvättmedel eller borstar efter 7 dagar vid 20 grader C.

- Automatvätt 4 månader efter lack.

- Högtryckstvätt 3 månader efter lack på sommaren, 4 månader på vintern.

Ovanstående information om hur du tar hand om din nylackerade bil har tagits fram i samarbete med vår färgleverantör, BASF Glasurit Ratio System.