Reparationen

Vad gör vi med din bil?

- Bilen demonteras på vår plåtverkstad, skador friläggs byts eller riktas. Plåtslagaren gör vid behov en komplettering av reservdelsbeställningen. Bilen färdigställs för lack.

- Ev. främmande arbete som uttag av ruta utförs.

- Plastdetaljer repareras av vår auktoriserade plastreparatör.

- Bilen går in för lackering:

1. Besiktning och rengöring av skadan.

2. Noggrann uppslipning av skadade ytor.

3. Maskering av angränsande ytor.

4. Finspackling.

(Torktid)

5. Slipning av spacklade ytor samt nedmattning av ytan som skall lackeras.

6. Maskering och täckkning av ytor som ej skall lackeras.

7. Grundmålning av plåtrena ytor.

8. Applicering av slipgrund över skadade ytor.

(Torktid)

9. Slipning av yta som skall lackeras.

10. Noggrann rengöring av lackeringsyta.

11. Topplack appliceras i sprutbox.

12. Härdningsprocess i 60-80 grader C i torkungn.

13. Avmaskering och efterjustering.

14. Bilen färdig från lack.

- Bilen går tillbaka till plåtslagaren som monterar ihop alla detaljer.

- Främmande arbete, t.ex. byte av ruta, framvagnsinställning AC,etc utförs.

- Plåtslagaren gör en leveranskontroll där han går igenom funktioner på utfört arbete innan bilen lämnas till kundmottagningen.

- Vi kontaktar dig och du Är välkommen att hämta bilen. Eventuell självrisk betalas alltid vid utlämnandet..