Vad gör jag?

- Kontakta ditt försäkringsbolag omgående och anmäl skadan. Skriv en skadeanmälan.

- Vid parkeringsskada måste polisanmälan göras som sen ska skickas till ditt försäkringsbolag.

- Vid stöldskada måste alltid en polisanmälan göras med en fullständig förteckning över vad som skadats och saknas. Fyll i skadeanmälan och bifoga polisrapportern till ditt försäkringsbolag.

- Före igångsättning besiktas bilskadereparationen av oss. OBS! Tag alltid med det besked du erhållit från ditt försäkringsbolag, det är mycket viktigt för att vi skall kunna administrera den aktuella skadan på ett korrekt och snabbt sätt.Vi kontrollerar skadorna på din bil, fotograferar dessa samt upprättar en skadevärdering som sänds till ditt fösäkringsbolag via datakommunikation. Förskringsbolaget skickar ett skadesvar till oss. Det kan ta allt från några timmar till flera dagar beroende på skadans omfattning.

- Bilen bokas in för reparation och om det går så förbeställer vi hem delar till din bil . Det år alltid ditt försäkringsbolag som avgör om man vid reparation skall använda begagnade delar-original delar-alternativt nya, reparera istället för att byta del etc. Reparationen skall Återställa bilen i det skick den var i vid skadetillfället.

- När bilen lämnas för reparation bör den om möjligt vara tvättad och privata föremål samt värdesaker vara urplockat.

 

Tips!

Om du vill passa på att få en gammal skada åtgärdad samtidigt som vi reparerar den skada som regleras via försäkringsbolaget och det aktuella skadetillfället kan du be att få prisuppgift även på detta. Ofta blir det mer kostnadseffektivt om vi kan utföra alla reparationer vid samma tillfälle. Du får då en separat faktura på den tillkommande reparationen som inte regleras via försäkringen.

 

Välkommen!